Март 24, 2019

Related Articles

3 Comments

  1. Олег Вітченко

    не бог создал человека. А ЧЕЛОВЕК БОГА. П. Капица.

  2. Олег Вітченко

    не бог создал человека. А ЧЕЛОВЕК БОГА. П. Капица.

  3. Олег Вітченко

    не бог создал человека. А ЧЕЛОВЕК БОГА. П. Капица.

Comments are closed.

2015 Powered "Ново24сти" Ne24ws